Cadrul Legislativ

Studiile clinice sunt reglementate prin legi naționale și directive europene, asigurând armonizarea cu standardele Uniunii Europene.

Reglementarea studiilor clinice este esențială pentru a asigura siguranța, eficiența și etica cercetării medicale. În România, SUA și Europa, există cadre legislative și autorități specifice care monitorizează și controlează desfășurarea studiilor clinice.

România

Autoritățile de Reglementare

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR)

Rol: ANMDMR autorizează și supraveghează studiile clinice în România. Aceasta evaluează dosarele de studiu pentru a se asigura că respectă standardele de siguranță și etică.

Activități:

 • Emiterea autorizațiilor pentru studiile clinice.
 • Monitorizarea desfășurării acestora.
 • Evaluarea raportărilor de siguranță.

Europa

Autoritățile de Reglementare

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Rol: EMA coordonează evaluarea și supravegherea studiilor clinice la nivel european. Agenția elaborează ghiduri și standarde pentru desfășurarea studiilor clinice și monitorizează conformitatea acestora.

Activități:

 • Evaluarea aplicațiilor de studiu clinic prin intermediul Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP).
 • Emiterea avizelor științifice.
Autoritățile Naționale Competente (ANC)

Rol: Fiecare stat membru are propria autoritate națională competentă pentru reglementarea studiilor clinice pe teritoriul său. Aceste autorități colaborează cu EMA și asigură implementarea uniformă a reglementărilor europene.

Activități:

 • Autorizarea studiilor clinice la nivel național.
 • Inspecții și supravegherea desfășurării studiilor.
Regulamentul (UE) nr. 536/2014

Scop: Simplificarea și armonizarea procesului de autorizare și supraveghere a studiilor clinice în Europa.

Prevederi:

 • Introducerea unui portal unic pentru depunerea și evaluarea aplicațiilor de studiu clinic.
 • Consolidarea protecției participanților.
 • Îmbunătățirea transparenței rezultatelor studiilor clinice.

Statele Unite ale Americii - SUA

Autoritățile de Reglementare

Food and Drug Administration (FDA)

Rol: FDA supraveghează și reglementează studiile clinice în SUA. Aceasta se asigură că studiile sunt desfășurate în conformitate cu reglementările federale și standardele de bună practică clinică.

Activități:

 • Revizuirea și aprobarea protocolului de studiu.
 • Monitorizarea desfășurării studiilor.
 • Evaluarea rapoartelor de siguranță.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)

Organizația Mondială a Sănătății joacă un rol esențial de coordonare și suport pentru autoritățile de

reglementare din domeniul sănătății publice la nivel global. OMS dezvoltă ghiduri și standarde

internaționale pentru studii clinice, bune practici de fabricație (GMP) și evaluarea și monitorizarea

medicamentelor și dispozitivelor medicale. Aceste standarde sunt utilizate ca referințe de către

autoritățile de reglementare din întreaga lume, asigurând coerența și siguranța în practicile de

reglementare. Autoritățile de reglementare ale statelor pot adopta și implementa recomandările și

standardele OMS în funcție de propriile lor nevoi și context. De asemenea, OMS facilitează cooperarea și

schimbul de informații între autoritățile de reglementare la nivel global.

Este important de subliniat că autoritățile de reglementare sunt independente și nu sunt subordonate

direct OMS. Ele sunt responsabile în fața propriilor guverne și legislații naționale sau regionale. OMS nu

are autoritatea de a impune reguli sau de a executa decizii asupra acestor autorități, dar recomandările

sale sunt adesea urmate datorită recunoașterii globale și expertizei științifice.

În concluzie, OMS funcționează ca un organism de coordonare și suport, oferind resurse și expertiză

pentru autoritățile de reglementare. Aceasta facilitează implementarea voluntară a standardelor sale și

colaborează strategic pentru a îmbunătăți sistemele de sănătate și accesul la medicamente sigure și

eficiente la nivel global.Aceste reglementări și autorități asigură că studiile clinice sunt desfășurate cu respectarea celor mai înalte standarde de siguranță și etică, protejând astfel participanții și garantând validitatea rezultatelor.